Català Castellano Français Português Italiano
Traducció / Correcció
icon

"Sense traducció viuríem en províncies contigües al silenci."

[George Steiner]