Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: el titular del domini web és Carles Sans (en endavant CARLES SANS), amb domicili a aquests efectes a carrer Forn 7, ent. 2ª de Barcelona, número de N.I.F. 47620615N. Correu electrònic de contacte: info@carlessans.cat

L’accés i/o ús d’aquest portal d’CARLES SANS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

ÚS DEL PORTAL: CARLESSANS.CAT proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a CARLES SANS als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació verídica y lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CARLES SANS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d‘apologia del terrorisme o temptatiu contra els drets humans; (iii) provocar desperfectes en els sistemes físics i lògics d’CARLES SANS , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la red virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

PROTECCIÓ DE DADES: CARLES SANS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i que vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recull de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a CARLES SANS, farà saber a l’usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, CARLES SANS informa que compleix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: CARLES SANS per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logos, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’CARLES SANS o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del dispost en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’CARLES SANS . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’CARLES SANS. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’CARLES SANS.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: CARLES SANS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’ haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS: CARLES SANS creadora del lloc web es reserva el dret d’efectuar sense avis previ les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, puguen canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS: En el cas de què a CARLESSANS.CAT es disposessin enllaços o hipervincles cap altres llocs d’Internet, CARLES SANS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CARLES SANS assumirà la responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ: CARLES SANS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de avisar abans, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generales de Ús.

GENERALITATS: CARLES SANS perseguirà d’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LS PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: CARLES SANS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació d’CARLES SANS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

POLÍTICA DE PRIVACITAT (protecció de dades)

Per mitjà d’aquest lloc web se recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, aquesta informació serà guardada i gestionada amb confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.